Pamuk En Çok Hangi Bölgelerde Yetişir?

Pamuk hangi bölgede yetişir

Pamuk hangi bölgede yetişir

Pamuk bitkisi genel olarak alüvyal niteliğe sahip topraklardan hoşlanırlar. Pamuklar yetişmesi için yüksek ısıya ihtiyaç duyar ve yetişme sırasında bol bol su ihtiyaçları açığa çıkmaktadır. Hasat alınacağı zaman ise kuraklığın bölgeye hakim olması gerekir.

Pamuk üretiminde Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. sırada gelmektedir. En çok Şanlıurfa ili ve çevresinde yetişir. Güney Anadolu Projesi (GAP) ile birlikte tarımı ve ziraati çok hızlı geliştirilmiştir.

Pamuk üretiminde 2. sırada Ege bölgesi, 3. sırada ise Akdeniz bölgesi gelmektedir. Ege bölgesinin kıyısındaki çöküntü ovalarda yetiştirilmektedir. Sonrasında da Akdeniz bölgesi içinde yer alan Hatay, Antakya, İçel ve Adana illerinde pamuk üretimi çok yoğundur.

Marmara bölgesinde de Çanakkale, Bursa ve Balıkesir çevresinde üretimi yaygındır.

Son olarak Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Doğu Anadolu bölgesinin dağlık alanlarında, Elazığ ve Iğdır şehirlerinin çevresinde üretilmektedir.

Kıdem Tazminatı Nedir? ve Nasıl Alınır?

2015 Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı Nedir ve Nasıl Alınır Merak Edenlere Özel!

2015 Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı nedir diye merak edenler için bilgilendirme yapma gereksinimi duyduk. Kıdem tazminatı olayı bu sıralar tekrar gündemde. İnsanlar bu olayı merak ediyorlar. Nedir bu kıdem tazminatı ve nasıl alınır, almak için kıdem tazminatı şartları nelerdir diye soruyorlar. Bizde açıklayalım insanlar
aydınlansın istedik.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Çalışan işçinin, emekçinin hizmet verdiği süre boyunca verdiği hizmetin, emeğin karşılığını tam olarak almasını güvence altına alan ve işçinin emeğini koruyan yasal bir kanundur. Peki kimler kıdem tazminatı alabilir gelin birlikte bakalım.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı almak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kıdem tazminatı şartlarından bazıları aşağıdadır.

Kıdem Tazminatının Alınabileceği Gerekli Durumlar:

Yürürlükte olan mevcut 1475 sayılı işçi kanununun 14’üncü geçerli maddesine bağlı olarak, 4857 sayılı İş Kanunu dahilinde çalışan emekçiler işverenlerinden kıdem tazminatı alabilirler. Bununla ilgili yasada 7 tane kıdem tazminatı alabilmek için durum belirlenmiştir.

Bunlar sırasıyla şöyledir;

 1. İşçinin vefat etmesi.
 2. Kadın emekçinin evlenmesinden sonraki 1 sene içinde istifa etmesi.
 3.  Kıdem Tazminatı nedir?Emekli olmak adına işçinin istifa etmesi.
 4. Erkek işçilerin askerlik sebebiyle iş bırakması.
 5. İşçinin haklı olmak kaydıyla istifa etmesi.
 6. İş yeri sahibinin haklı bir gerekçe olmadan işçiyi işten çıkartması.
 7. Emeklilikle alakalı diğer tüm şartları yerine getirip, emeklilik yaşını evde beklemek amacı ile emekçinin işi bırakması.

Yukarıdaki gerekli görülen şartların herhangi birinin yerine gelmesi durumunda, her çalışma senesi işçinin brüt bir maaşı aynı tutarda
olmak üzere kıdem tazminatı işveren tarafından ödenmek zorundadır.

Teknolojinin Yararları ve Faydaları Nelerdir?

Teknolojinin Yararları Nelerdir?

Teknolojinin Yararları ve Faydaları:

Teknolojinin Yararları Nelerdir?

Teknoloji şüphesiz günümüz insanları için artık olmazsa olmaz, fazlaca ihtiyaç olan bir unsur olmuştur. İnternet’ten cep telefonlarına, bilgisayardan buz dolaplarına kadar tüm yenilikler teknoloji olarak anılmakta ve insanlar tarafından çokça kullanılmaktadır. Sanayinin de gelişmesinde teknolojini katkısı çok büyük olmuştur. Aşağıda teknolojinin yararları ve faydalarını maddeler halinde kısaca açıklayalım.

 1. Teknoloji sayesinde insanlar daha kolay yaşama imkanına kavuşur ve daha önce fazla vakit harcadığı işleri çok daha hızlı ve rahat bir şekilde yapabilmektedirler. Örnek vermemiz gerekirse evlerimizde kullandığımız bulaşık makinesi, elektrikli süpürge gibi ürünler ev işlerimizi kolay ve hızlı bir şekilde yapmamızı sağlamaktadır. Teknolojinin faydaları sayesinde evlerimizde bulunan teknolojik aletlerden faydalanarak hem bilgilerinizi hem yiyeceklerinizi rahatça muhafaza edebilirsiniz. Teknoloji öncesi zamanlarda çok emek harcanan işleri kolay ve basit bir şekilde yürütebilirsiniz. Böylelikle eskiye nazaran teknoloji sayesinde çok daha az enerji harcarsınız.
 2. Tıp alanında da çok yarar sağlayan bir unsurdur. İnsan sağlığını koruyup, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılarak çok fayda sağlamaktadır.
 3. Eğitim, kültür gibi faaliyetlerde de teknolojinin yararı oldukça fazladır. Örneğin; projeksiyon makinesi, görüntü cihazları, telefon ve tepegöz gibi aletler sayesinde okullarda eğitim çok daha kolay verilmektedir.
 4. Teknoloji ulaşım tarafında da insana çok yarar sağlamaktadır. Daha önceleri yollar atlar, develer ve yaya olarak günler hatta aylarca devam edilirken şimdilerde insanların ulaşımı saatler hatta dakikalara kadar düşmüştür.
 5. Teknolojinin bir başka yararı da insanoğlunun düşündüğü şeyleri, duygu ve hislerini diğer insanlara da kolayca aktarabilmesine imkan vermesidir. Yazılı matbaa gibi makineler sayesinde çok sayıda kitap, dergi ve gazete basılmıştır. Bu basılı yayınlar insanların kültür seviyelerini yükseltmiş ve bilgi
  birikimlerini arttırarak modern toplumları meydana getirmiştir.

Valinin Görevleri Nelerdir?

Valinin Görevleri Nelerdir?

Valinin Görevleri Nelerdir Maddeler Halinde

Valinin Görevleri Nelerdir?

Valinin devlet yönetiminde çokça görevi vardır. Ancak başlıca çok önemli bazı görevleri vardır. İşte maddeler halinde
valinin görevleri:

 1. Vali görev içinde bulunduğu ülkelerde, devletin resmi bayramlarında yapılan törenlere başkanlık ederek, tebrikleri kabul etmelidir.
 2. Valiler, tüzük, kanun, yönetmelik ve hükümet tarafından alınan önemli kararları ilan eder ve uygulanmalarını sağlarlar.
 3. Bakanlıklardan gelen emirleri yürürlüğe sokar, bu gibi işlerin gerçekleşmesi için gereken tüm önlemleri alırlar.
 4. Hükümet, yönetmelik, tüzük ve kanun kararlarını verdiği yetkiyi kullanarak, bu gibi önemli görevleri yerine getirmek adına genel emir çıkartabilirler.
 5. Bulundukları şehirleri her açıdan genel yönetim, idare, düzenleme ve denetlemekle sorumludurlar.
 6. Vali bulunduğu şehrin aynı zamanda askeri kuvvetlerinin komutanıdır. Suç oranlarını düşürmek, kamu düzenini muhafaza etmek için çeşitli önlemler almalıdır.
 7. Şehirde bulunan devlet memurlarını kendi özel emriyle atayabilir ve görev yerlerini değiştirebilir.
 8. Şehirlerde bulunan devlet yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanabilirler. İşte bu gibi önemli maddeler valilerin görevleri arasındadır.

Fırın Nasıl Çalışır?

Fırın Nasıl Çalıştırılır?

Arçelik Fırınlar Nasıl Çalışır

Fırın kullanmaya başlanılmadan öncesinde yapılması gereken fırının saatini ayarlamaktır. Aksi takdirde fırınımız çalışamaz. Saat, pişirme süremizi ayarlamak ve alarmı çalıştırmak adına yapılan gerekli bir ayarlamadır. Pişirme sırasında saat tam olarak otomatik çalışma, programlama, yarı otomatik programlama ve programsız pişirme yapabilmektedir.

Fırında Programsız Pişirme Nasıl Olur?

Fırının saatine hiçbir saat tanımlamadan ve pişirme süresi belirlemeden saatsiz yani saatin devre dışı bırakılarak çalıştırıldığı bir tür metottur. Saatimiz otomatiğe getirildiği vakit pişirme başlar. İstenilen süre bittiğinde ise ısıtıcı kumanda düğmesi sıfır bölmesine getirilerek pişirme süreci bitirilmiş olur.

Yarı Otomatik Pişirme Nedir?

Örnek vermek durumunda kalırsak, o esnada saatimiz 3’ü gösteriyorsa fırın bu metodu kullanarak çalışır ve 2 saat pişirme işleminden sonra yani saat 5’de kendisini kapatır.

Tam Otomatik Pişirme Nasıl Olmaktadır?Beko Marka Fırınlar Nasıl Çalışır?

Öğleden sonra 3’de hazır olmasını ve 1 saatte pişirme yapmasını istiyorsak, pişirme bitiş saatini 3’e, pişirme süresini de 1 saat olarak ayarlayarak saat 2’de pişirmeye başlar ve saatimiz 3 olduğunda pişirmemiz tamamlanmış olur.

Fırınların Alt Kısmı Ne İşe Yarar?

Fırınların alt bölmeleri sıcak yemekleri bekletmeye yaramaktadır. Daha önce pişirdiğimiz ve hali hazırda yeni pişmiş olan yemeği ve yiyeceği, fırında başka bir pişirme sürdüğü sırada bu alt kısımda sıcak tutabiliriz.

Elektrikli Ocak Nasıl Çalışır?

Elektrikli ocakların çalışması için öncelikle fırının saat ayarının yapılması gerekmektedir. Eğer fırın saatli değilse o zaman başka tabii.

Otomatik Ateşleme Nedir?

Ateşlemek için fırının normalden farklı bir çakmak düğmesi bulunmamaktadır. Ocak düğmesini ileri bastırıp saat yönünde çevirdiğimiz takdirde birçok modern ocak kendi kendine yanmaktadır.

Arçelik Fırın Nasıl Çalışır?

Diğer modern fırınlar gibi Arçelik fırınlarında çalışma prensibi farklı değildir. Yukarıda anlatılan her şey Arçelik marka fırınlarda dahil olmak üzere diğer tüm modern fırınlar için geçerlidir. Yukarıdaki maddeleri uygularsanız fırınınız sorunsuz bir şekilde ayarlanır ve çalışır. Umarım kafanızdaki fırın nasıl çalışır sorusuna cevap bulabilmişsinizdir.